I väntan på dig


I väntan på dig

I december 1998 bestämde vi oss för att adoptera ett barn från Kina.
På den här sidorna kan du följa oss under vår långa väntan på vårt
efterlängtade barn.


Bilderna på den här sidan kommer från


Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook[The Swedish Adoption Ring]

[Nästa Hemsida] [Föregående Hemsida] [Slumpvis Hemsida]


Senast ändrad den 18 februari 2000.