Hur det går till


Så här går det till att adoptera från Kina

Som vid alla adoptioner, oavsett land, måste man först skaffa sig ett
medgivande för adoption från sin hemkommun. Medgivandet grundar
sig på en hemutredning som socialnämnden (familjerättsbyrån) gör.
Hemutredingen tar lång tid att göra och ibland kan man också behöva
vänta innan man får påbörja utredningen. Till grund för utredningen ligger
ett läkarintyg. När man sedan fått sitt medgivande från nämnden
för adoption av ett eller flera barn inom en viss ålder (t.ex. 0-18 månader) så
kontaktar man en av de auktoriserade adoptionsorganisationer som
förmedlar barn från just Kina. Man kan anmäla sig som medlem och ställa
sig i sökanderegistret redan innan man fått sitt medgivande. Man kan stå
anmäld i flera adoptionsorganisationers register om man vill, men man kan
inte påbörja en utlandsansökan i mer än en organisation på samma gång.
Det finns tre organisationer som har kontakter i Kina: FFIA, AC och
BV. För att få adoptera från ett visst land är det vissa krav landet
har som man måste uppfylla. Kraven från Kina är inte särskilt stränga,
i stor sett består de av att man skall ha fyllt 30 år. När man blivit
accepterad av sin adoptionsorganisation som sökandet till ett visst
land kan man börja sätta ihop utlandsansökan. Vilka handlingar som
behövs varierar ganska mycket mellan olika länder. Till Kina sänder
man bl a utdrag ur dopböckerna från de blivande föräldrarnas resp
födelseförsamlingar, utdrag ur brottsregistret, arbetsgivarintyg,
ekonomiska redogörelser, läkarintyg och 6-8 foton i två omgångar
samt kopior av pass. Handlingen skall stämplas och bindas av Notarius
Publicus. Därefter skall handlingen till Utrikesdepartementet för
legalisering och sist men inte minst till kinesiska ambassaden eller
konsulatet. Man får räkna med att det här tar några veckor.
När allt slutligen är klart skickar organisationen handlingarna till Kina.

När handlingarna skickats till Kina vidtar en lång väntan, för närvarande
ca 8-9 månader, innan man får sitt barnbesked (dvs personuppgifter
på barnet, ett läkarutlåtande samt ett eller flera foton av barnet). Efter
detta dröjer det ca 5-8 veckor tills man kan resa och hämta hem sitt barn.
Till Kina reser man oftast i en grupp tillsammans med andra som också
skall hämta sina barn. Först reser man till Beijing, sedan till barnets
hemprovins, vilket i praktiken oftast betyder mellersta eller södra delarna
av Kina, för att få sitt barn. Man återvänder sedan till Beijing för att ordna
med dokumenten för barnets resa till Sverige. Normalt sett är man borta
knappa 2 veckor.

De barn som kommer till Sverige från Kina är i de allra flesta fall
flickor, ca 1 år gamla.


Senast ändrad 28 april 2004